ES000409-SISTO-LAP

SISTO-LAP


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Cukier
 • Destylacja
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Energia
 • Hydrotransport popiołu
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obieg pary
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Ogólne procesy
 • Platfomy wiertnicze
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Transfer ciepła, obiegi chłodnicze
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Usuwanie odorów
 • Uzdatnianie wody
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Siłownik pneumatyczny tłokowy MAT-P typu LAP dla wysokich obciążeń w instalacjach przemysłowych z liniowym ruchem wrzeciona dla napędu zaworów prostych i zasuw, robocze ciśnienie powietrza do 10 bar. Mocowany kołnierzowe odpowiednio dla normy DIN/ISO 5210. Siła zamykająca do 100000 N. Siłownik membranowy NMAT-PC typu LAD o zwartej zabudowie do stosowania z linowym ruchem wrzeciona dla zaworów prostych i zasuw, robocze ciśnienie powietrza do 6 bar, siła zamykająca do 20000 N. Oba typy siłowników są używane z lub bez ograniczników ruchu, wykonywane na zamówienie, montowane i testowane fabrycznie.

Informacje techniczne na temat SISTO-LAP

Przegląd danych technicznych

Działanie napędu armatury dwustronnego działania
Ręczne uruchomienie napędu Tak
Sposób regulacji funkcja włącz / wyłącz
Ruch napędowy ruch przesuwny
Maks. dopuszczalne ciśnienie/temperatura 80.0 (°C)
Min. ciśnienie sterujące 6.0 (bar)
Maks. temperatura otoczenia dla napędu 80.0 (°C)
Min. temperatura otoczenia dla napędu -20.0 (°C)
Sprzężenie zwrotne napędu Nie
Maksymalna siła domykająca [N] 80000.00