ES000397-SISTO-RSK

SISTO-RSK


Główne zastosowania

 • Ciepłownictwo
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • Hydrotransport popiołu
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Obieg pary
 • Obieg wtórny
 • Obwód parowy
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Ropa/gaz
 • System odsiarczania spalin
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Usuwanie odorów
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe

Dane techniczne

T max 120 °C
DN max 150
PN max 16

Kołnierzowy zawór zwrotny klapowy z pokrywą ciśnieniową i miękkim uszczelnieniem. Wewnętrzna wykładzina, bez wykładziny z malowaniem dla wykonań skośnych. Dysk pokryty elastomerem EPDM. PN16.

Informacje techniczne na temat SISTO-RSK

Przegląd danych technicznych

T -10 – 120 (°C)
DN 25 – 150
PN 16
Wykonanie korpusu korpus skośny
Powłoka malarska Tak
Standardowe wymiary DIN 3202-F1 (ISO 5752/1)
Wykładzina Tak
Uszczelnienie otworu uszczelnienie miękkie
Wykonanie łącznika rurowego wykonanie kołnierzowe
Materiał korpusu (wg norm EN) JS 1025
Główne zastosowanie Woda, Przemysł i technika procesowa, Energetyka, Olej / gaz, Technika instalacyjna, Ścieki, Górnictwo / pogłębiarki
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne
uszczelnienie obudowy/pokrywy wewnętrznie i zewnętrznie zamknięta uszczelka