ES000805-SISTOMAT-PC

SISTO-LAD


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Ciepłownictwo
 • Cukier
 • Destylacja
 • Elektrownie >=100 MW
 • Energia
 • Hydrotransport popiołu
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obieg pary
 • Obróbka powierzchni
 • Obwód parowy
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Ogólne procesy
 • Platfomy wiertnicze
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Transfer ciepła, obiegi chłodnicze
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Usuwanie odorów
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasialnie olejem turbinowym
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Opis

Naped membranowy w wersji kompaktowej do montazu na armaturze, których czlon nastawczy wykonuje ruch posuwisty (zawory odcinajace, membranowe i zasuwy odcinajace). Opcjonalnie ze sprezyna zamykajaca, sprezyna otwierajaca lub z otwieraniem i zamykaniem za pomoca powietrza sterujacego, mozliwosc montazu wylaczników krancowych lub regulatorów polozenia w wersji wymaganej przez klienta, fabryczny montaz, ustawienie na podstawie ruchu próbnego.

Zastosowanie

W instalacjach technicznych w budynkach, przemysle i elektrowniach do produktów o dzialaniu sciernym i agresywnym, np. woda uzytkowa, scieki, kwasy, lugi, osady i zawiesiny.