ES000411-ACTAIR

ACTAIR


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Ciepłownictwo
 • Cukier
 • Czyszczenie zbiornika
 • Destylacja
 • Drenaż
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • Farmacja/Biotechnologia
 • HVAC
 • Instalacje naśnieżania
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Kriogenika (super niskie temperatury)
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Napoje
 • Nawadnianie
 • Obieg pierwotny
 • Obieg wtórny
 • Obróbka powierzchni
 • Ochrona powodziowa
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Odwadnianie
 • Odwadnianie terenu
 • Ogrzewnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja
 • Ogólne procesy
 • Okrętownictwo
 • Para, gorąca woda, sieci ciepłownicze
 • Platfomy wiertnicze
 • Platformy wiertnicze
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Podwyższanie ciśnienia, instalacje gaśni
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Pozostałe okrętownictwo
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przenośniki suchego ładunku
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Rurociągi i zbiorniki
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Technika basenowa
 • Technika instalacyjna
 • Transport wody
 • Transport wody surowej
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociąg
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Wykorzystanie wody deszczowej
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasialnie olejem turbinowym
 • Zbiorniki ciekłego gazu
 • Zbiorniki wody nadmiernej (powodziowej)
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe

Siłownik pneumatyczny podwójnego działania, do bezpośredniej zabudowy z przepustnicami lub kurkami kulowymi odpowiednio dla normy EN ISO 5211. Odpowiedni do połączenia z płaską lub czworokątną końcówką wału zaworu. Opatentowany przez AMRI system napędu przez jarzmo z momentem obrotowym do 16000 Nm przy ciśnieniu powietrza do 5 bar, IP67, opcjonalnie ręczne wyłaczenie awaryjne. Standardowo zawiera wskaźnik położenia wrzeciona, regulowany ogranicznik ruchu i wyłączenia w napędach AMTROBOX - rejestracja i komunikacja przez tradycyjny lub bussysystem, AMTROBOX - dla automatycznego działania, regulacji, rejestracji położenia i analogowej lub bus-based komunikacji, SMARTRONIC - dla bezpośredniej sygnalizacji cyfrowej, samoczynnego działania, analogowej lub bus-based komunikacji i programowalnej funkcji zawierającej inteligentną regulację i ochronę przed uderzeniem hydraulicznym.

Informacje techniczne na temat ACTAIR

Przegląd danych technicznych

Działanie napędu armatury dwustronnego działania
Ręczne uruchomienie napędu Tak
Sposób regulacji stałe sterowanie
Ruch napędowy ruch obrotowy
Maks. dopuszczalne ciśnienie/temperatura 80.0 (°C)
Min. ciśnienie sterujące 3.0 (bar)
maksymalny moment 17.0 (Nm)
Maks. temperatura otoczenia dla napędu 20.0 (°C)
Min. temperatura otoczenia dla napędu -20.0 (°C)
Wskaźnik położenia napędu Tak
Sprzężenie zwrotne napędu Tak