ES000407-ACTELEC-LEB10

ACTELEC


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Ciepłownictwo
 • Cukier
 • Czyszczenie zbiornika
 • Destylacja
 • Drenaż
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • Farmacja/Biotechnologia
 • HVAC
 • Instalacje naśnieżania
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Kriogenika (super niskie temperatury)
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Napoje
 • Nawadnianie
 • Obieg pierwotny
 • Obieg wtórny
 • Obróbka powierzchni
 • Ochrona powodziowa
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Odwadnianie
 • Odwadnianie terenu
 • Ogrzewnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja
 • Ogólne procesy
 • Okrętownictwo
 • Para, gorąca woda, sieci ciepłownicze
 • Platfomy wiertnicze
 • Platformy wiertnicze
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Podwyższanie ciśnienia, instalacje gaśni
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Pozostałe okrętownictwo
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przenośniki suchego ładunku
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Rurociągi i zbiorniki
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Technika basenowa
 • Technika instalacyjna
 • Transport wody
 • Transport wody surowej
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociąg
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Wykorzystanie wody deszczowej
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasialnie olejem turbinowym
 • Zbiorniki ciekłego gazu
 • Zbiorniki wody nadmiernej (powodziowej)
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Opis

Napedy elektryczne BERNARD CONTROLS do montazu bezposredniego na armaturach cwierc-obrotowych (kolnierz z napedem ISO 5211) z przekladnia redukcyjna serii MR (kolnierz z napedem ISO 5210). Zasilanie pradem przemiennym jedno- lub trójfazowym albo pradem stalym. Standardowo z wylacznikiem momentowym, ogranicznikiem skoku i modulem wylaczników krancowych. Sterowanie otwieraniem i zamykaniem lub regulacja. Zintegrowane lokalne stanowisko sterowania lub sterowanie zdalne.

Zastosowanie

Wszelkie zastosowania w technice wodnej, energetyce i przemysle.

Informacje techniczne na temat ACTELEC

Przegląd danych technicznych

Działanie napędu armatury dwustronnego działania
Ręczne uruchomienie napędu Tak
Sposób regulacji funkcja włącz / wyłącz
Ruch napędowy ruch obrotowy
Charakterystyka zaworu równo procentowe/liniowe
Sygnał napędowy 4-20mA
maksymalny moment 16000.0 (Nm)
Maks. temperatura otoczenia dla napędu 70.0 (°C)
Min. temperatura otoczenia dla napędu -20.0 (°C)
Wskaźnik położenia napędu Tak
Sprzężenie zwrotne napędu Tak