ES000464-BOATRONIC-MS-420

BOATRONIC MS/BOATRONIC MS-420


Główne zastosowania

  • Ogrzewnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja
  • Przemysł i technika procesowa
  • Technika instalacyjna
  • Transport wody
  • Wodociąg

Opis

BOATRONIC MS:

Komputer pomiarowy do zaworów BOA-Control i BOA-Control IMS z czujnikami ultradźwiękowymi, realizuje bezpośrednie wskazania DN, medium, aktualnego przepływu, oraz temperatury medium, które pokazywane są na wyświetlaczu, bez konieczności wprowadzania skoku zaworu, obsługa całego menu za pomocą 4 przycisków, przesył danych pomiędzy BOATRONIC MS i klientem w systemie EDV przez złącze USB, autotest i kalibracja podczas włączenia, wybieralne dane charakterystyczne dla mediów, wyposażony w pojemnik na baterie 4x1,5V AA MIGNON (nie wchodzi w zakres dostawy), automatyczne ostrzeganie w razie spadku napięcia poniżej minimalnego dopuszczalnego poziomu (BAT), w dostawie zawarty magnetycznie podłączany zestaw czujników do wszystkich zaworów BOA-Control.

BOATRONIC MS-420:

Komputer pomiarowy zaworu BOA-Control IMS do ciągłego pomiaru za pomocą czujników ultradźwiękowych, bezpośrednie wskazania na wyświetlaczu: DN, medium, aktualny przepływ i temperatura medium, analogowy przesył (sygnał wyjściowy 4-20 mA) informacji o aktualnym przepływie i temperaturze medium, obsługa całego menu za pomocą 4 przycisków, autotest i kalibracja podczas włączenia, wybieralne dane charakterystyczne mediów, napięcie zasilania: 24V DC.

Informacje techniczne na temat BOATRONIC MS/BOATRONIC MS-420