ES000503-MN

MN


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Cukier
 • Czyszczenie zbiornika
 • Destylacja
 • Drenaż
 • Farmacja/Biotechnologia
 • HVAC
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Napoje
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Odwadnianie
 • Odwadnianie terenu
 • Ogrzewnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja
 • Ogólne procesy
 • Platformy wiertnicze
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Podwyższanie ciśnienia, instalacje gaśni
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Rurociągi i zbiorniki
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Studnia
 • Technika basenowa
 • Technika instalacyjna
 • Transport wody
 • Transport wody surowej
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociąg
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Wykorzystanie wody deszczowej
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasialnie olejem turbinowym
 • Zbiorniki wody nadmiernej (powodziowej)
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Opis

Reczny naped do armatury cwierc-obrotowej. Przekladnie redukcyjne serii MN, samohamowne przekladnie slimakowe, obsluga za pomoca pokretla.

Zastosowanie

Technika instalacyjna w budynkach, ogólne zastosowania w przemysle, technika wodna i przemyslowa w otoczeniu niekorozyjnym i niezawierajacym soli.

Informacje techniczne na temat MN