ES000501-S-SR-SP

S/SR/SP - CR/CM


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Cukier
 • Czyszczenie zbiornika
 • Destylacja
 • Drenaż
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • Farmacja/Biotechnologia
 • Instalacje naśnieżania
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Napoje
 • Nawadnianie
 • Obieg pierwotny
 • Obieg wtórny
 • Obróbka powierzchni
 • Ochrona powodziowa
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Odwadnianie
 • Odwadnianie terenu
 • Ogólne procesy
 • Okrętownictwo
 • Platfomy wiertnicze
 • Platformy wiertnicze
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Podwyższanie ciśnienia, instalacje gaśni
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Pozostałe okrętownictwo
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przenośniki suchego ładunku
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Rurociągi i zbiorniki
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • Tankowce surowej ropy
 • Technika basenowa
 • Technika instalacyjna
 • Transport wody
 • Transport wody surowej
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociąg
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Wykorzystanie wody deszczowej
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasialnie olejem turbinowym
 • Zbiorniki ciekłego gazu
 • Zbiorniki wody nadmiernej (powodziowej)
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Siłownik ręczny dla ćwiartkowego działania w zastosowaniach przemysłowych. Długości montażowe: 180-260-330-530 mm, blokowanie pozycji włącz/wyłącz w 9 pozycjach pośrednich lub innych.

Informacje techniczne na temat S/SR/SP - CR/CM