ES000405-SISTO-LAE

SISTO-LAE


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Ciepłownictwo
 • Cukier
 • Destylacja
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Energia
 • Hydrotransport popiołu
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Ogólne procesy
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Transfer ciepła, obiegi chłodnicze
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Elektryczny, wielopozycyjny siłownik do napędu zaworów prostych, zasuw i zaworów membranowych, mocowane kołnierzowo dla najtrudniejszych aplikacji przemysłowych (DIN/ISO 5210). Wykonywany na zamówienie, wyposażony w wyłącznik ruchu i momentu obrotowego, montowany fabrycznie, ustawienia wyregulowane podczas testów fabrycznych.

Informacje techniczne na temat SISTO-LAE

Przegląd danych technicznych

Działanie napędu armatury dwustronnego działania
Ręczne uruchomienie napędu Tak
Sposób regulacji funkcja włącz / wyłącz
Ruch napędowy ruch przesuwny
Charakterystyka zaworu równo procentowe
Sygnał napędowy mA, V, 3 punktowy (otwórz/zatrzymaj/zamknij)
Maks. temperatura otoczenia dla napędu 80.0 (°C)
Min. temperatura otoczenia dla napędu -25.0 (°C)
Sprzężenie zwrotne napędu Nie
Maksymalna siła domykająca [N] 250.00