ES000874-SMARTRONIC-AS-i

SMARTRONIC AS-i


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Ciepłownictwo
 • Cukier
 • Czyszczenie zbiornika
 • Destylacja
 • Drenaż
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • Instalacje naśnieżania
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Kriogenika (super niskie temperatury)
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Napoje
 • Obieg pary
 • Obieg pierwotny
 • Obieg wtórny
 • Obwód parowy
 • Ochrona powodziowa
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Odwadnianie terenu
 • Ogrzewnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja
 • Ogólne procesy
 • Platfomy wiertnicze
 • Pozostałe okrętownictwo
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przenośniki suchego ładunku
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Rurociągi i zbiorniki
 • Specjalne procesy
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • Systemy
 • Technika basenowa
 • Technika instalacyjna
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociąg
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasialnie olejem turbinowym
 • Zbiorniki wody nadmiernej (powodziowej)
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Opis

SMARTRONIC AS-i to elektryczno-pneumatyczny cyfrowy regulator polozenia, podlaczany do magistrali AS-i-Feldbus. Certyfikat wystawiony przez AS International. Mozliwy montaz na typoszeregu serii ACTAIR NG/DYNACTAIR NG z bezposrednim doprowadzaniem powietrza, na wszystkich typach napedów cwierc-obrotowych (90°) z przylaczem zgodnym z VDI/VDE 3845 oraz na napedach skokowych zgodnych z NAMUR.

Zastosowanie

Wszelkie zastosowania w technice wodnej, energetyce i technice przemyslowej.

Informacje techniczne na temat SMARTRONIC AS-i