ES000946-Amacontrol-III

Amacontrol III


Główne zastosowania

 • Brudna woda
 • Cukier
 • Drenaż
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Energia
 • Górnictwo
 • Hydrotransport popiołu
 • Instalacje naśnieżania
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Napoje
 • Nawadnianie
 • Ochrona powodziowa
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Odwadnianie terenu
 • Ogólne procesy
 • Pompownia drenażowa
 • Procesowe
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przesył ścieków
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Technika instalacyjna
 • Transfer ciepła, obiegi chłodnicze
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zbiorniki wody nadmiernej (powodziowej)
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Opis:
Moduł zabezpieczający do produktów instalacji wodnych i sanitarnych jako urządzenie All-in-One do pomiaru temperatury silnika, temperatury łożysk, wycieków, drgań i napięcia oraz diagnostyki bezproblemowej i niezawodnej pracy pompy, systemu pomp/mieszadła z silnikiem zatapialnym.
Zastosowanie:
W sektorze instalacji wodnych i sanitarnych w połączeniu z Amacan, Amamix, Amaprop, Amaline, Amarex KRT lub Sewatec.

Informacje techniczne na temat Amacontrol III

Przegląd danych technicznych