ES000911-PumpDrive-2-PumpDrive-2-Eco

PumpDrive 2


Główne zastosowania

 • Energia
 • Górnictwo
 • HVAC
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Odwadnianie
 • Ogrzewnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja
 • Podwyższanie ciśnienia, instalacje gaśni
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Procesowe
 • Przemysł i technika procesowa
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • Systemy
 • Technika basenowa
 • Technika instalacyjna
 • Transport wody
 • Transport wody surowej
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Woda
 • Wodociąg
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie

Informacje techniczne na temat PumpDrive 2

Przegląd danych technicznych

Wielkość regulacji poziom, ciśnienie, różnica cisnień, przepływ, różnica temperatur
system sterowania zintegrowany
Otwarty/zamknięty obwód regulacji sterowanie / regulacja
Maksymalny zakres napędu 55.0 (kW)
Napięcie 3~ 380 V 50/60 HZ, 3~ 480 V 50/60 HZ