Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Na podstawie § 7 ust. 1 TMG zgodnie z ogólnymi przepisami jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za treści umieszczone przez nas na niniejszej stronie. Strona internetowa została sporządzona z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że prezentowane treści są kompletne, bezbłędne oraz aktualne. Nie odpowiadamy za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie powstały one wskutek winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. 


Odpowiedzialność dotycząca łączy zewnętrznych

Na niniejszej stronie mogą występować łącza do stron internetowych należących do osób trzecich (tzw. łącza zewnętrzne). W momencie umieszczania łącz zewnętrznych nie stwierdziliśmy występowania żadnych naruszeń prawa. Przeprowadzanie ciągłej kontroli obcych treści bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa nie jest jednak przewidziane ani wykonalne. Nie mamy wpływu na treści zawarte w na stronach, do których prowadzą łącza zewnętrzne, dlatego też nie ponosimy za nie odpowiedzialności, a w szczególności nie uważamy ich za swoją własność i jednoznacznie się od nich dystansujemy. W przypadku naruszenia prawa odpowiednie treści zostaną przez nas oczywiście niezwłocznie usunięte.


Prawo autorskie/Prawo ochrony pracy

W kwestiach treści udostępnianych przez nas na stronie internetowej (w szczególności tekstów, rysunków, zdjęć) obowiązuje niemieckie prawo autorskie oraz prawo ochrony pracy. Wykorzystywanie treści lub ich przetwarzanie, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie oraz ich publiczne udostępnianie, wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku, gdy to nie nasza firma jako użytkownik treści jest również ich twórcą, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich.

KSB product catalog

Find out which products will solve your task?

KSB Product catalogue

KSB Product catalogue description

sort by

All type series (336)

ACTAIR

ACTAIR

Siłownik pneumatyczny podwójnego działania, do bezpośredniej zabudowy z przepustnicami lub kurkami kulowymi odpowiednio dla normy EN ISO 521 ...

ACTELEC

ACTELEC

Siłownik elektryczny z momentem obrotowym do 16000 Nm do napędu zaworów częściowo odcinających według EN ISO 5211. System ograniczenia momen ...

AKG-A/AKGS-A

AKG-A/AKGS-A
DN max:300 PN max:160

Kołnierzowa zasuwa odcinająca, z pokrywą uszczelnioną ciśnieniowo, korpus kuty matrycowo lub spawany, nie obrotowe wrzeciono, elastyczne zaw ...

AKR/AKRS

AKR/AKRS
DN max:300 PN max:160

Kołnierzowy zawór zwrotny klapowy z pokrywą ciśnieniową, wewnętrzne wrzeciono, korpus kuty lub spawany. Gniazdo uszczelnione odpornym na zuż ...

Ama-Drainer 400/500

Ama-Drainer 400/500
Q max:50,0 m³/hH max:22,5 m

Pionowe jednostopniowe pompy z silnikiem w pełni zatapialnym, o konstrukcji blokowej, IP68, z przełącznikiem poziomu lub bez, o maksymalnej ...

Ama-Drainer 80 / 100

Ama-Drainer 80 / 100
Q max:130,0 m³/hH max:26,0 m

Pionowa, jednostopniowa pompa z silnikiem w pełni zatapialnym, o konstrukcji blokowej, IP68, z przełącznikiem poziomu lub bez i o maksymalne ...

Ama-Drainer N

Ama-Drainer N
Q max:16,5 m³/hH max:12,0 m

Zatapialne, pionowe, jednostopniowe pompy w zabudowie blokowej, IP 68, z/ bez wyłącznika poziomu, o maks. głębokości zanurzenia 2 m. Zastoso ...

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box
Q max:46,0 m³/hH max:24,0 m

Stabilny zbiornik z tworzywa sztucznego w wykonaniu stojącym lub odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego w wykonaniu podposadzko ...

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini
Q max:10,0 m³/hH max:6,5 m

Bezpieczne w eksploatacji urządzenie pompujące wodę zanieczyszczoną w zwartej konstrukcji w nowoczesnym wzornictwie z filtrami higienicznymi ...