Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Na podstawie § 7 ust. 1 TMG zgodnie z ogólnymi przepisami jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za treści umieszczone przez nas na niniejszej stronie. Strona internetowa została sporządzona z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że prezentowane treści są kompletne, bezbłędne oraz aktualne. Nie odpowiadamy za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie powstały one wskutek winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. 


Odpowiedzialność dotycząca łączy zewnętrznych

Na niniejszej stronie mogą występować łącza do stron internetowych należących do osób trzecich (tzw. łącza zewnętrzne). W momencie umieszczania łącz zewnętrznych nie stwierdziliśmy występowania żadnych naruszeń prawa. Przeprowadzanie ciągłej kontroli obcych treści bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa nie jest jednak przewidziane ani wykonalne. Nie mamy wpływu na treści zawarte w na stronach, do których prowadzą łącza zewnętrzne, dlatego też nie ponosimy za nie odpowiedzialności, a w szczególności nie uważamy ich za swoją własność i jednoznacznie się od nich dystansujemy. W przypadku naruszenia prawa odpowiednie treści zostaną przez nas oczywiście niezwłocznie usunięte.


Prawo autorskie/Prawo ochrony pracy

W kwestiach treści udostępnianych przez nas na stronie internetowej (w szczególności tekstów, rysunków, zdjęć) obowiązuje niemieckie prawo autorskie oraz prawo ochrony pracy. Wykorzystywanie treści lub ich przetwarzanie, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie oraz ich publiczne udostępnianie, wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku, gdy to nie nasza firma jako użytkownik treści jest również ich twórcą, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich.