Friskrivning

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för det egna innehållet på dessa sidor enligt § 7 stycke 1 tyska telemedialagen. Denna webbplats har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Trots det kan ingen garanti lämnas för att det färdigställda materialet är fullständigt, felfritt samt aktuellt. Vi ansvarar inte för skador som uppstår direkt eller indirekt från användning av denna webbplats, såvitt dessa inte beror på uppsåt eller grov försumlighet.


Ansvar för externa länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser (s.k. externa länkar). Vid tidpunkten för anknytningen av de externa länkarna kunde vi inte finna några brott mot några föreskrifter. Men en kontinuerlig innehållsmässig kontroll av det främmande innehållet utan konkreta indikationer på intrång är inte juridiskt tänkt för oss och inte heller rimligt. De externa länkarnas innehåll är inget som vi kan påverka; vi kan därför inte ta ansvar för sådant innehåll, särskilt påstår vi inte att detta innehåll är vårt och vi distanserar oss uttryckligen från detta innehåll. Om vi får kännedom om intrång avlägsnar vi självklart motsvarande innehåll ofördröjligen.


Upphovsrätt/immateriella rättigheter

Den tyska upphovs- och immaterialrätten gäller för innehållet som vi offentliggör på denna webbplats (särskilt texter, bilder, foton). All användning eller utnyttjande, särskilt mångfaldigande, spridande och offentliggörande, kräver skriftligt tillstånd av oss i förväg. Såvitt vi inte fungerar som ansvariga för både driften av webbplatsen och skapare av dess innehåll beaktas tredje mans upphovsrätt.

KSB product catalog

Find out which products will solve your task?

KSB Product catalogue

KSB Product catalogue description

sort by

All type series (329)

ACTAIR

ACTAIR

Dubbelverkande don för direktmontage eller på en konsol på alla 90 gradersventiler (vridspjäll eller kulventiler) med anslutningsfläns enlig ...

ACTELEC

ACTELEC

Elektriskt ställdon för direkt påbyggnad eller med konsol på centriska eller dubbelexcentriska vridspjäll såväl som kulventiler med anslutni ...

AKG-A/AKGS-A

AKG-A/AKGS-A
DN max:300 PN max:160

Kilslidsventil med trycktätat ventilbröst, flänsanslutningar, smitt och svetsat ventilhus,icke roterande spindel, rörliga slidplattor för ex ...

AKR/AKRS

AKR/AKRS
DN max:300 PN max:160

Backventil med flänsanslutningar, trycktätat ventilbröst, inbyggd axel,smitt och svetsat ventilhus, tätningsytor av slittålig och korrosions ...

Ama-Drainer 400/500

Ama-Drainer 400/500
Q max:50,0 m³/hH max:22,5 m

Vertikal, enhjulig, dränkbar pump i blockutförande, IP 68, med eller utan nivåstyrning. Maximalt dränkdjup 7 m. För automatisk läns-hållning ...

Ama-Drainer 80 / 100

Ama-Drainer 80 / 100
Q max:130,0 m³/hH max:26,0 m

Vertikal, enhjulig, dränkbar pump i blockutförande, IP 68, med eller utan nivåstyrning. Maximalt dränkdjup 10m. För automatisk länshållning ...

Ama-Drainer N

Ama-Drainer N
Q max:16,5 m³/hH max:12,0 m

Vertikal, enhjulig, dränkbar pump i blockutförande, IP 68, med eller utan nivåstyrning. Maximalt dränkdjup 2 m. För automatisk länshållning ...

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box
Q max:46,0 m³/hH max:24,0 m

Stabil ovan jords- eller slagtålig underjords- plastbehållare med bottenavlopp och luktspärr, båda med automatiskt styrda Ama Drainer-pumpar ...