Friskrivning

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för det egna innehållet på dessa sidor enligt § 7 stycke 1 tyska telemedialagen. Denna webbplats har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Trots det kan ingen garanti lämnas för att det färdigställda materialet är fullständigt, felfritt samt aktuellt. Vi ansvarar inte för skador som uppstår direkt eller indirekt från användning av denna webbplats, såvitt dessa inte beror på uppsåt eller grov försumlighet.


Ansvar för externa länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser (s.k. externa länkar). Vid tidpunkten för anknytningen av de externa länkarna kunde vi inte finna några brott mot några föreskrifter. Men en kontinuerlig innehållsmässig kontroll av det främmande innehållet utan konkreta indikationer på intrång är inte juridiskt tänkt för oss och inte heller rimligt. De externa länkarnas innehåll är inget som vi kan påverka; vi kan därför inte ta ansvar för sådant innehåll, särskilt påstår vi inte att detta innehåll är vårt och vi distanserar oss uttryckligen från detta innehåll. Om vi får kännedom om intrång avlägsnar vi självklart motsvarande innehåll ofördröjligen.


Upphovsrätt/immateriella rättigheter

Den tyska upphovs- och immaterialrätten gäller för innehållet som vi offentliggör på denna webbplats (särskilt texter, bilder, foton). All användning eller utnyttjande, särskilt mångfaldigande, spridande och offentliggörande, kräver skriftligt tillstånd av oss i förväg. Såvitt vi inte fungerar som ansvariga för både driften av webbplatsen och skapare av dess innehåll beaktas tredje mans upphovsrätt.