Personuppgiftspolicy & Cookies

Lagring av åtkomstdata

Vid varje åtkomst för en användare till en sida ur KSB-hemsidans utbud och varje gång en fil hämtas sparas åtkomstdata gällande denna procedur i en protokollfil på vår server.

Varje datapost för en begäran består av:


  • ursprungskopplingen, från vilken begäran resulterar
  • filens namn
  • datum och klockslaget för begäran
  • den överförda datamängden 
  • åtkomststatus (filen överförd, filen kunde inte hittas osv.)
  • resultatet av webbläsarens begäran
  • IP-adressen för den som begäran kommer ifrån


De lagrade data utvärderas uteslutande för statistiska syften. Ingen vidarebefordran till tredje part sker, vare sig för kommersiella eller icke kommersiella syften.

Insamling av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter insamlas endast när användare tillhandahåller dessa frivilligt, bl.a. vid registrering, genom att man fyller i formulär eller vid beställning av informationsmaterial. KSB använder dessa uppgifter för att besvara förfrågningar och i framtiden informera användaren om företagets erbjudanden och tjänster. Ingen vidarebefordran till tredje part sker, bortsett från kraven för nyhetsbrevet, vare sig för kommersiella eller icke kommersiella syften. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande av insamling och användande av de personrelaterade uppgifterna med verkan för framtiden. Invändningen ska sändas till: info@ksb.com.

Användarna har rätten att på begäran få gratis information om de lagrade personrelaterade uppgifterna om denne eller dennes pseudonym. Dessutom har de enligt lagen en rätt till behörighet till, spärrande och raderande dessa personrelaterade uppgifterna. Begäran om information ska sändas till: info@ksb.com.

Nyhetsbrev

Såvitt du anmäler dig för att få vårt nyhetsbrev, används uppgifterna som du anger uteslutande i detta syfte.

För anmälan till nyhetsbrevet behöver vi din E-postadress. För att kunna kontrollera att inloggningen faktiskt gjorts av innehavaren av en e-postadress använder vi metoden med s.k. "dubbelt samtyckeskrav". För detta protokollför vi beställningen av nyhetsbrevet, utskicket av en bekräftelse via e-postmeddelande och ankomsten av det där begärda svaret. Andra uppgifter samlas inte in. För att förbättra våra nyhetsbrevstjänster, närmare bestämt för att undvika dubbla beställningar, överför vi den e-postadress du angav till våra europeiska dotterföretag för jämförelse. Där används din e-postadress endast för detta ändamål. Den överlämnas inte till tredje part. Ditt medgivande till lagring av dina personrelaterade uppgifter och användningen av dessa för utskick av nyhetsbrev kan du återkalla när som helst. En motsvarande länk finns i slutet på varje nyhetsbrev. Dessutom kan du meddela oss ditt motsvarande önskemål via e-post till newsletter@ksb.com.

Universal Analytics

Vår webbplats använder Google-tjänsten Universal Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - "Google"). Universal Analytics använder sig av s.k användaridentiteter, vilka i vissa fall kan göra det möjligt att identifiera webbsidans besökare. Den sparade informationen som hör till användaridentiteterna om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på dessa webbsidor förkortas emellertid din IP-adress dessförinnan av Google inom medlemsländerna i EU eller i andra avtalsländer som undertecknat avtalet om den europeiska ekonomiska sfären. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. Enligt vårt avtal kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan och för att utföra andra tjänster som är förknippade med användandet av webbsidan och internet gentemot den som är ansvarig för driften av webbsidan, för att på så vis t.ex. kunna analysera det enhetsövergripande användningsbeteendet. IP-adressen som överförts av din webbläsare inom ramen för Universal Analytics sammanförs inte med andra uppgifter av Google. Du kan förhindra registreringen av uppgifterna som rör din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) hos Google samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google, genom att du hämtar och installerar insticksprogrammet till webbläsaren som är tillgängligt via följande länk:

Länk: webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt till webbläsarens insticksprogram eller i webbläsare på mobila enheter klickar du på följande länk, för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar registrering av Google Analytics på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar bara i denna webbläsare och bara för denna domän, om du raderar dina cookies i denna webbläsare måste du klicka på denna länk igen).
 


Vi ber dig uppmärksamma att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()" och därför bearbetas IP-adresser endast i förkortad form för att utesluta en direkt personidentifiering.

AdWords

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Om du kommit till vår webbsida via en annons som sköts av Google placeras en cookie på din dator av Google Adwords. Cookien för spårningen ställs in när en användare klickar på en annons som sköts av Google. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har upphört att gälla, kan vi och Google se att användaren har klickat på annonsen och leddes vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Därmed kan inte cookies spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Informationen som insamlats med hjälp av conversion-cookies används för att upprätta statistisk för AdWords-kunder som har bestämt sig för spårningen. Kunderna får reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annons och som letts vidare till en sida försedd med en spårningsmärkning. Men de får ingen information med vilken det går att identifiera användaren personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du tacka nej till att en cookie som krävs för det ställs in - antingen via webbläsarinställning, vilken generellt inaktiverar automatisk inställning av cookies eller ställa in din webbläsare så att cookies från domänen "googleleadservices.com" blockeras. Tänk på att du inte får radera opt-out-cookies så länge som du inte är intresserad av registrering av mätdata. Om du har raderat alla dina cookies i webbläsaren måste du ställa in den aktuella opt-out-cookien igen.

Säkerhet

KSB tillämpar moderna tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda de tillhandahållna uppgifterna mot tillfällig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. I fallet med insamling och bearbetning av personrelaterade uppgifterna överförs informationen i krypterad form.

Länkar till andra webbplatser

Online-utbudet innehåller länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över om operatörerna av andra webbplatser följer dataskyddsbestämmelserna.

KSB är som producent ansvarigt för eget innehåll enligt allmän lag. Man ska i vissa fall skilja detta egna innehåll från "länkar" till innehåll som tillhandahålls av andra producenter. För främmande innehåll, vilket tillhandahålls för användning via länkar och som är särskilt märkt, tar KSB inget ansvar och påstår inte att det är vårt. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, samt för skador vilka uppstår genom att informationen används eller inte används, ansvarar endast webbplatsens producent, till vilken vi hänvisar. För främmande information är redaktionen endast ansvarig när denna har positiv kännedom om denna, d.v.s. även ett eventuellt rättsstridigt resp. brottsligt innehåll, och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen därav.

KSB product catalog

Find out which products will solve your task?

KSB Product catalogue

KSB Product catalogue description

sort by

All type series (365)

ACTAIR

ACTAIR

Dubbelverkande don för direktmontage eller på en konsol på alla 90 gradersventiler (vridspjäll eller kulventiler) med anslutningsfläns enlig ...

ACTELEC

ACTELEC

Elektriskt ställdon för direkt påbyggnad eller med konsol på centriska eller dubbelexcentriska vridspjäll såväl som kulventiler med anslutni ...

AKG-A/AKGS-A

AKG-A/AKGS-A
DN max:300 PN max:160

Kilslidsventil med trycktätat ventilbröst, flänsanslutningar, smitt och svetsat ventilhus,icke roterande spindel, rörliga slidplattor för ex ...

AKR/AKRS

AKR/AKRS
DN max:300 PN max:160

Backventil med flänsanslutningar, trycktätat ventilbröst, inbyggd axel,smitt och svetsat ventilhus, tätningsytor av slittålig och korrosions ...

Ama-Drainer 400/500

Ama-Drainer 400/500
Q max:50,0 m³/hH max:22,5 m

Vertikal, enhjulig, dränkbar pump i blockutförande, IP 68, med eller utan nivåstyrning. Maximalt dränkdjup 7 m. För automatisk läns-hållning ...

Ama-Drainer 80 / 100

Ama-Drainer 80 / 100
Q max:130,0 m³/hH max:26,0 m

Vertikal, enhjulig, dränkbar pump i blockutförande, IP 68, med eller utan nivåstyrning. Maximalt dränkdjup 10m. För automatisk länshållning ...

Ama-Drainer N

Ama-Drainer N
Q max:16,5 m³/hH max:12,0 m

Vertikal, enhjulig, dränkbar pump i blockutförande, IP 68, med eller utan nivåstyrning. Maximalt dränkdjup 2 m. För automatisk länshållning ...

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box
Q max:46,0 m³/hH max:24,0 m

Stabil ovan jords- eller slagtålig underjords- plastbehållare med bottenavlopp och luktspärr, båda med automatiskt styrda Ama Drainer-pumpar ...