ES000268-Amamix

Amamix


Huvudsakliga användningsområden

  • Avloppsvattentransport
  • Behållarrengöring
  • Biogas
  • Biologisk rening/ andra reningssteget

Horisontal dränkbar omrörare med självrensande ECB propeller i blockutförande, drivning viakugghjulsväxel eller direktkopplad, för blandning, homoginisering och förtjockning av kommunalt eller industriellt avloppsvatten och slam.

Ytterligare teknisk information om Amamix

Översikt över tekniska data

Lagertyp Rullager
Drivning Elmotor
Motorfrekvens 50 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Elektrisk anslutning 400 V, 3~
Ex-skydd ATEX II G2 T3
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Oljesmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 40.0 (°C)
Installationstyp Våtuppställd
Självrensande Ja
eClass godkänd 36410000, 36410106
Installationsläge Horisontal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Avloppsvatten
Maximal motoreffekt 13.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Minimal propellerdiameter 600.0 (mm)
Maximalt varvtal 1400.0 (1/min)