ES000271-Amaprop

Amaprop


Huvudsakliga användningsområden

  • Avloppsvattentransport
  • Biogas
  • Biologisk rening/ andra reningssteget
  • Kommunalt avloppsvatten
  • Slambehandling

Horisontal dränkbar omrörare med självrensande ECB propeller i blockutförande, drivning via kugghjulsväxel eller direktkopplad, cirkulation, suspendering och dispergering av kommunalt eller industriellt avloppsvatten och slam.

Ytterligare teknisk information om Amaprop

Översikt över tekniska data

Lagertyp Rullager
Drivning Elmotor
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Elektrisk anslutning 230V, 400V, 500V, 690 V, 3~
Ex-skydd ATEX II 2G T4, ATEX II 2G T3
Kopplingstyp Växel
Typ av smörjning Oljesmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 40.0 (°C)
Installationstyp Våtuppställd
Självrensande Ja
eClass godkänd 36410000, 36410106
Installationsläge Horisontal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Avloppsvatten
Maximal motoreffekt 6.5 (kW)
Installationstyp Stationär
Minimal propellerdiameter 2500.0 (mm)
Maximalt varvtal 120.0 (1/min)