ES000273-Amaline

Amaline


Huvudsakliga användningsområden

  • Allmän process
  • Avloppsvattentransport
  • Biologisk rening/ andra reningssteget
  • Industriavloppsvatten
  • Slambehandling
  • Snökanoner

Ytterligare teknisk information om Amaline

Översikt över tekniska data

Lagertyp Rullager
Drivning Elmotor
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Elektrisk anslutning 400 V, 3~
Ex-skydd ATEX II 2GEXDCIIBT4
Kopplingstyp Direkt, Växel
Typ av smörjning Oljesmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 40.0 (°C)
Installationstyp Våtuppställd
Självrensande Ja
eClass godkänd 00000000
Installationsläge Horisontal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Avloppsvatten
Maximal motoreffekt 16.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Minimal propellerdiameter 800.0 (mm)
Maximalt varvtal 960.0 (1/min)