Hya-Rain

Hya-Rain


Huvudsakliga användningsområden

  • Regnvattenanvändning
  • VVS
  • Vattenförsörjning

Tekniska data

Q max 4,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 43,0 m

Inkopplingsfärdig anläggning för tillvaratagande av regnvatten och för förbrukningsvatten liksom bevattnings- och besprutningsanlägg-ningar.

Ytterligare teknisk information om Hya-Rain

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 4,0 (m³/h)
H (50Hz) 15,0 – 43,0 (m)
Lagertyp Kullager
Motorfrekvens 50 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Typ av pumphjul. (1:a hjulet) Radial
Andra pumphjulstyper Stängd
Pumphjulsmaterial (EN standard) NORYL
Installationstyp Blockutförande
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Mediumsmörjning
Material i tryckstuts (EN standard) JL 1040, ANTIKORR.-BESCHICHTET
Max tillåten vätsketemperatur 35.0 (°C)
Stutsställning Variabel
Antal pumpar 1
Maximalt arbetstryck PN 6
Installationstyp Torruppställd
Material i mellsndelar (EN standard) JL 1040, ANTIKORR.-BESCHICHTET
Material i inloppsgavel ( EN standard) JL 1040, ANTIKORR.-BESCHICHTET
Sugförhållande Självsugande
Dricksvattenutförande Ja
Anslutningstyp Gänga
Typ av mellandelar Mellandel med ledskena
UNSPSC klassning 4015150300
Pumphusmaterial (EN standard) JL1040, JL1040, KORR.-BESCHICHTET, JL1040, ANTIKORR.-BESCHICHTET
eClass godkänd 36410100, 36410000, 36410101
Maximalt inloppstryck 1.0 (bar)
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Vatten, VVS
Pumphusmaterial Rostfritt stål
Maximalt tryck-trycksida 6.0 (bar)
Maximal motoreffekt 0.8 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 2800.0 (1/min)
Anslutningstyp Indirekt