ES000821-Hya-Solo-D-FL-Compact

Hya-Solo D FL Compact


Huvudsakliga användningsområden

  • Boosterpumpar
  • Tryckökning brandpumpar
  • Vatten
  • Vattentransport

Tekniska data

Q max 36,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 160,0 m

Ytterligare teknisk information om Hya-Solo D FL Compact

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 36,0 (m³/h)
H (50Hz) 30,0 – 160,0 (m)
Drivning Elmotor
Elektrisk anslutning 400 V, 3~
Max tillåten vätsketemperatur 70.0 (°C)
Maximalt arbetstryck 16 BAR
Dricksvattenutförande Ja
Maximalt inloppstryck 0.5 (bar)
Maximalt utloppstryck 5.0 (bar)
Maximalt tryck-trycksida 16.0 (bar)
Maximalt varvtal 2900.0 (1/min)
Reservpump Ja