ES000441-Surpress-Feu-SFE

Surpress Feu SFE


Huvudsakliga användningsområden

  • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning

Tekniska data

Q max 40,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 75,0 m

Helautomatisk tryckökningsanläggning i kompaktutförande med 2 pumpar typ Triabloc den ena som drift-och den andra som reserv-pump. Särskilt konstruerad för tryckökning av franska brandskydds-system.

Ytterligare teknisk information om Surpress Feu SFE

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 40,0 (m³/h)
H (50Hz) 16,0 – 75,0 (m)
Motorfrekvens 50 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Typ av pumphjul. (1:a hjulet) Stängd
Pumphjulsmaterial (EN standard) JL 1040
Installationstyp Skid-monterad
Kopplingstyp Direkt
Material i tryckstuts (EN standard) JL 1040
Max tillåten vätsketemperatur 45.0 (°C)
Antal pumpar 2
Installationstyp Torruppställd
Material i inloppsgavel ( EN standard) JL 1040
Sugförhållande Normalsugande
Dricksvattenutförande Ja
Anslutningstyp Fläns
Typ av mellandelar Spiralhus
UNSPSC klassning 4515150300
Pumphusmaterial (EN standard) JL 1040
eClass godkänd 36410101
Maximalt inloppstryck 15.0 (bar)
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde VVS, Vatten, Industri-och processteknik
Pumphusmaterial Gjutjärn
Maximalt tryck-trycksida 10.0 (bar)
Maximalt tryck-sugsida 10.0 (bar)
Maximal motoreffekt 15.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 2900.0 (1/min)
Reservpump Ja
Anslutningstyp Indirekt och direkt
Driftssätt Kaskade