RHR

RHR


Huvudsakliga användningsområden

  • Energi
  • Kärnkraftverk
  • Primärt kretslopp

Tekniska data

Q max 6 000,0 m³/h
H max 190,0 m

Horisontal reaktorpump för efterkylning och andra applikationer

Ytterligare teknisk information om RHR

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 6 000,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 190,0 (m)
Lagertyp Rullager
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Max tillåten vätsketemperatur 200.0 (°C)
Standard ASME SECT. III, KTA
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Energi
Maximalt tryck-trycksida 63.0 (bar)
Maximalt varvtal 3600.0 (1/min)