ES000214-Multitec 200-250

Multitec 200 / 250


Huvudsakliga användningsområden

 • Asktransport
 • Avsaltning
 • Bevattning
 • Boosterpumpar
 • Energi
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Pumpar som används som turbinpumpar
 • System
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport

Tekniska data

Q max 1 500,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 400,0 m

Horisontal, flerhjulig centrifugalpump i sektionsutförande, med bottenplatta eller som blockaggregat, med axial eller radial sugstuts, gjutna radialpumphjul, för användning i allmän och kommunal vatten-försörjning, industri, tryckökning, bevattning, i kraftverk, värme- filter- brandskydds- och omvänd osmos-anläggningar, snökanoner, tvättanläggningar, för transport av matarvatten, varmvatten, hetvatten, kondensat, destillat, lösningsmedel, smörjmedel, motorbränsle etc.. Cod: MTC.

Ytterligare teknisk information om Multitec 200 / 250

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 110,0 – 1 500,0 (m³/h)
H (50Hz) 110,0 – 400,0 (m)
Lagertyp Rullager
Pumphusdelning Radialdelad
Material i mellandelar (EN standard) CC480K-GS, GJL 250
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor, turbin, förbränningsmotor
Motorspänning Lågspänning
Typ av pumphjul. (1:a hjulet) Slutet/ radial
Antal pumphjulsinlopp Enkelsugande
Andra pumphjulstyper Slutet/ radial
Pumphjulsmaterial (EN standard) CC480K-GS, GJL 250
Installationstyp Bottenplatta
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Fett-/olje- och mediumsmörjning
Material i tryckstuts (EN standard) GJS 400
Max tillåten vätsketemperatur 60.0 (°C)
Stutsställning Variabel
Maximalt arbetstryck PN 16, PN 40
Installationstyp Torruppställd
Axelmaterial (EN standard) 1.4021+QT
Material i mellsndelar (EN standard) GJS 400
Material i inloppsgavel ( EN standard) GJS 400
Sugförhållande Normalsugande
Anslutningstyp Fläns
Typ av tryckgavel Ringhus
Typ av mellandelar Mellandel utan ledskena
Typ av inloppsgavel Ringhus
Pumphusmaterial (EN standard) GJS 400
eClass godkänd 36410100, 36410000, 36410101
Installationsläge Horisontal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning, Boxpackning
Huvudanvändningsområde Vatten
Pumphusmaterial Segjärn
Maximalt tryck-trycksida 40.0 (bar)
Maximal motoreffekt 1500.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 1750.0 (1/min)
Pumpstorlek DN 200, DN 250