ES000933-CHTRa

CHTRa


Tekniska data

Q max 1 200,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 1 550,0 m

Ytterligare teknisk information om CHTRa

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 1 200,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 1 550,0 (m)
Lagertyp Rull- och glidlager
Motorfrekvens Variabel
Drivsätt Elmotor, turbin, förbränningsmotor
Ex-skydd ATEX
Installationstyp Bottenplatta
Kopplingstyp Direkt, Växel, Reglerkoppling, Variatorkoppling
Typ av smörjning Olje-/ tryckoljesmörjning
Installationstyp Torruppställd
Installationsläge Horisontal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde 00, Industrie- und Verfahrenstechnik, Wasser, Energie, Bergbau / Baggerbetrieb, Öl / Gas
Maximalt tryck-trycksida 200.0 (bar)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 6000.0 (1/min)