ES000152-ETA-VL-OEL

ETA VL Öl


Huvudsakliga användningsområden

  • Energi
  • Kraftverk > 100 MW
  • Kraftverk < 100 MW
  • Turbinoljeförsörjning

Tekniska data

Q max 1 600,0 m³/h
H max 150,0 m

Vertikal, radialdelad spiralhuspump för transport av turbinolja. i konventionella och nukleära kraftverk

Ytterligare teknisk information om ETA VL Öl

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 1,0 – 1 600,0 (m³/h)
H (50Hz) 9,0 – 150,0 (m)
Lagertyp Kul- och glidlager
Pumphusdelning Radialdelad
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Antal pumphjulsinlopp Enkelsugande
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Fett-/mediumsmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 160.0 (°C)
Stutsställning Horisontal sug-, vertikal tryckanslutning
Maximalt arbetstryck PN 10, PN 16
Processbyggd Ja
Installationstyp Våtuppställd
Sugförhållande Normalsugande
Pumphustyp Spiralhus
Pumphjulstyp Flerskovelhjul, Slutet, Radial, Slutet / radial
Anslutningstyp Fläns
eClass godkänd 36410101, 36410000, 36410100
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Energi
Pumphusmaterial Gjutjärn
Maximalt tryck-trycksida 16.0 (bar)
Maximal motoreffekt 22.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 3500.0 (1/min)