LSA-S

LSA-S


Huvudsakliga användningsområden

  • Asktransport
  • Energi
  • Fosfatgruvor
  • Gruvdrift
  • Kraftverk > 100 MW
  • Kraftverk < 100 MW
  • Muddring
  • Slamtransport

Tekniska data

Q max 14 000,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 90,0 m

Design

Premium design hard iron pumps for long wear life pumping severe slurries. The basic, single-wall construction and heavy section, hard metal wet end combined with the cartridge bearing assembly provides maximum reliability and ease of maintenance.

Applications

Pumps are widely used in ore transport, mill discharge, cyclone feed, tailings and plant process.

Ytterligare teknisk information om LSA-S

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 23,0 – 14 000,0 (m³/h)
H (50Hz) 5,0 – 90,0 (m)
Lagertyp Rullager
Drivsätt Elmotor, turbin, förbränningsmotor
Kopplingstyp Direkt, Växel, Utan, Reglerkoppling, Mellanaxel / remdrift, Kardanaxeldrift, Remdrift
Typ av smörjning Fett-/oljesmörjning
Installationstyp Torruppställd, Våtuppställd, Torruppställd, översvämmningssäker
Fritt genomlopp 218.0 (mm)
Axeltätningstyp Boxpackning, Mekanisk tätning, Hydrodynamisk tätning
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Vatten, Avloppsvatten, Energi, Gruvor /Muddring, Sjöfart / Skeppsbyggnad
Installationstyp Transportabel, Stationär, Nedgrävd