LSA-S

LSA-S


Huvudsakliga användningsområden

  • Asktransport
  • Energi
  • Fosfatgruvor
  • Gruvdrift
  • Kraftverk > 100 MW
  • Kraftverk < 100 MW
  • Muddring
  • Slamtransport

Tekniska data

Q max 18 000,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 150,0 m

Ytterligare teknisk information om LSA-S

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 20,0 – 18 000,0 (m³/h)
H (50Hz) 10,0 – 150,0 (m)
Lagertyp Rullager
Drivsätt Elmotor, turbin, förbränningsmotor
Kopplingstyp Direkt, Växel, Utan, Reglerkoppling, Mellanaxel / remdrift, Kardanaxeldrift, Remdrift
Typ av smörjning Fett-/oljesmörjning
Installationstyp Torruppställd, Våtuppställd, Torruppställd, översvämmningssäker
Fritt genomlopp 218.0 (mm)
Axeltätningstyp Boxpackning, Mekanisk tätning, Hydrodynamisk tätning
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Vatten, Avloppsvatten, Energi, Gruvor /Muddring, Sjöfart / Skeppsbyggnad
Installationstyp Transportabel, Stationär, Nedgrävd