Neuer Inhalt (1)

RPHb API 610 11th Ed.


Huvudsakliga användningsområden

  • Industri-och processteknik
  • Olja/Gas
  • Petrokemi
  • Pipelines, Tanklagring
  • Raffinaderier

Tekniska data

Q max 875,0 m³/h
H max 650,0 m

Horisontal, radialdelad spiralhuspump i processutförande enligt API 610, respektive VDMA24297, klassning A (heavy duty), back to back, axialt enkelsugande radialhjul, tvåhjulig, pumpfötter i axelhöjd. Användningsområden: Transport av olika produkter särskilt i raffinaderier, kemisk och petrokemisk industri.

Ytterligare teknisk information om RPHb API 610 11th Ed.

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 875,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 650,0 (m)
Lagertyp Rullager
Pumphusdelning Radialdelad
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Antal pumphjulsinlopp Enkelsugande
Uppvärmningsbar Ja
Installationstyp Bottenplatta
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Fettsmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 450.0 (°C)
Stutsställning Vertikalt in- och utlopp
Maximalt arbetstryck PN 100, ASME 600
Installationstyp Torruppställd
Sugförhållande Normalsugande
Pumphustyp Spiralhus
Pumphjulstyp Slutet, Radial, Flerskovelhjul
Anslutningstyp Fläns
eClass godkänd 36410000, 36410100, 36410101
Installationsläge Horisontal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Olja / Gas
Maximalt tryck-trycksida 100.0 (bar)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 3500.0 (1/min)