ES000928-Calio-Therm-NC

Calio-Therm NC


Huvudsakliga användningsområden

  • Industri-och processteknik
  • Specialprocesser
  • Uppvärmning/klimat
  • VVS
  • Värme-och klimatteknik
  • Värmebärarmedia, hetvatten

Tekniska data

Q max 9,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 7,0 m

Ytterligare teknisk information om Calio-Therm NC

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 9,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 7,0 (m)
Lagertyp Glidlager
Motorfrekvens 50 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Installationstyp In-line
Typ av smörjning Mediumsmörjning
Stutsställning In line
Axelmaterial (EN standard) KERAMIK
Anslutningstyp Gänga
Pumphusmaterial (EN standard) EDELSTAHL 1.4308
Installationsläge Horisontal eller vertikal
Axeltätningstyp Tätningslös
Huvudanvändningsområde VVS
Pumphusmaterial Rostfritt stål
Maximalt tryck-trycksida 10.0 (bar)
Maximal motoreffekt 26.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 2800.0 (1/min)