ES000262-Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box


Huvudsakliga användningsområden

  • Avloppspumpstationer
  • Avloppsvattentransport
  • Dränering
  • Kommunalt avloppsvatten
  • Smutsvattentransport
  • VVS

Tekniska data

Q max 46,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 24,0 m

Stabil ovan jords- eller slagtålig underjords- plastbehållare med bottenavlopp och luktspärr, båda med automatiskt styrda Ama Drainer-pumpar, backventil. För användning i tvättbassänger, duschar, tvättmaskiner, vid garageinfarter, källaringångar, över-svämningshotade utrymmen etc.

Ytterligare teknisk information om Ama-Drainer-Box

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 46,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 24,0 (m)
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Max tillåten vätsketemperatur 40.0 (°C)
Antal pumpar 2
Pumphjulstyp Friströmshjul
Anslutningstyp Gummimuff
UNSPSC klassning 4015150300
Pumphusmaterial (EN standard) ABS, PE
eClass godkänd 36410101, 36410000, 36410100, 36410107
Installationsläge Horisontal eller vertikal
Axeltätningstyp Axeltätningsring, Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Avloppsvatten, Vatten, VVS
Pumphusmaterial Plast
Installationstyp Stationär