ES000862-Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini


Huvudsakliga användningsområden

  • Avloppspumpstationer
  • Avloppsvattentransport
  • Dränering
  • Kommunalt avloppsvatten
  • Smutsvattentransport
  • VVS

Tekniska data

Q max 10,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 6,5 m

Ytterligare teknisk information om Ama-Drainer-Box Mini

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 10,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 6,5 (m)
Drivning Elmotor
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Max tillåten vätsketemperatur 35.0 (°C)
Antal pumpar 1
Pumphjulstyp Flerskovelhjul
Anslutningstyp Gummimuff
Pumphusmaterial (EN standard) PP
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Axeltätningsring
Huvudanvändningsområde Vatten, Avloppsvatten, VVS
Pumphusmaterial Plast
Installationstyp Stationär