_fallback-image

CPT


Huvudsakliga användningsområden

  • Energi
  • Kraftverk > 100 MW
  • Kraftverk < 100 MW
  • Turbinoljeförsörjning

Tekniska data

Q max 190,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 150,0 m

Vertikal, radialdelad, långaxlad spiralhuspump i våt- eller torruppställt utförande, med radialhjul, axialt enkelsugande, enhjulig, för användning inom kemisk och petrokemisk industri och i raffinaderier för transport av kemiskt aggressiva vätskor med endast små mängder fasta partiklar.,

Ytterligare teknisk information om CPT

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 2,0 – 190,0 (m³/h)
H (50Hz) 2,0 – 150,0 (m)
Lagertyp Kul- och glidlager
Pumphusdelning Radialdelad
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Antal pumphjulsinlopp Enkelsugande
Uppvärmningsbar Ja
Pumphjulsmaterial (EN standard) 1.4408, JL 1040
Typ av smörjning Fettsmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 300.0 (°C)
Stutsställning Vertikalt inlopp
Installationstyp Torruppställd
Axelmaterial (EN standard) C 45, 1.4571
Pumphustyp Spiralhus
Pumphjulstyp Radial
Anslutningstyp Fläns
UNSPSC klassning 4015150300
Pumphusmaterial (EN standard) JL 1040, 1.4408
eClass godkänd 36410101
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning, Boxpackning
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Olja / Gas
Pumphusmaterial Rostfritt stål, Gjutjärn
Maximalt tryck-trycksida 16.0 (bar)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 3500