ES000771-Ama-Drainer-N

Ama-Drainer N


Huvudsakliga användningsområden

 • Avloppspumpstationer
 • Avloppsvatten
 • Avloppsvattentransport
 • Biogas
 • Dränering
 • Gruvdrift
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Smutsvattentransport
 • System
 • Tryckavlopp
 • VVS
 • Vatten
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta

Tekniska data

Q max 16,5 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 12,0 m

Vertikal, enhjulig, dränkbar pump i blockutförande, IP 68, med eller utan nivåstyrning. Maximalt dränkdjup 2 m. För automatisk länshållning av gruvor, schakt, översvämmningshotade gårds-och källarutrymmen, för avsänkning av ytvattennivåer, dränering, tunnellänsning, vattenuttag ur åar och reservoarer

Ytterligare teknisk information om Ama-Drainer N

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 16,5 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 12,0 (m)
Lagertyp Kullager
Drivning Elmotor
Motorfrekvens 50 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Elektrisk anslutning 230 V, 1~
Ex-skydd OHNE
Antal pumphjulsinlopp Enkelsugande
Pumphjulsmaterial (EN standard) NORYL, POLYAMID
Typ av smörjning Oljesmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 50.0 (°C)
Sugförhållande Normalsugande
Pumphjulstyp Öppen, Friströmshjul
Anslutningstyp Gänga
Pumphusmaterial (EN standard) KUNSTSTOFF
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Axeltätningsring
Huvudanvändningsområde Vatten, Avloppsvatten, VVS
Pumphusmaterial Plast
Maximal motoreffekt 1.05 (kW)
Installationstyp Transportabel, Stationär
Maximalt varvtal 2800.0 (1/min)