ES000449-Lubricoupe-S

Lubricoupe S


Tekniska data

Q max 2,2 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 50,0 m

Lubricoupe används för transport av oljor, lösnings- och avfettnings-medel, tvättvatten i lackanläggningar, kylanläggningar, verktygs- och svetsmaskiner.

Ytterligare teknisk information om Lubricoupe S

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 2,2 (m³/h)
H (50Hz) 1,0 – 50,0 (m)
Lagertyp Kullager
Material i mellandelar (EN standard) C35E
Drivning Elmotor
Motorfrekvens 50 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Elektrisk anslutning 230/400 V, 3~
Typ av pumphjul. (1:a hjulet) Öppen
Pumphjulsmaterial (EN standard) CW617N
Installationstyp Blockutförande
Typ av smörjning Fett-/oljesmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 60.0 (°C)
Stutsställning In line
Maximalt arbetstryck 5
Installationstyp Torruppställd
Material i inloppsgavel ( EN standard) JL 1030
Sugförhållande Självsugande
Pumphustyp Spiralhus
Pumphjulstyp Öppen
Anslutningstyp Gängmuff
Typ av inloppsgavel 00
UNSPSC klassning 4015150300
Pumphusmaterial (EN standard) JL 1030
eClass godkänd 36410101
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik
Pumphusmaterial Gjutjärn
Maximal motoreffekt 1.1 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 2900.0 (1/min)