ES000450-Lubricoupe-TO

Lubricoupe TO


Tekniska data

Q max 30,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 23,0 m

Lubricoupe används för transport av oljor, lösnings- och avfettnings-medel, tvättvatten i lackanläggningar, kylanläggningar, verktygs- och svetsmaskiner.

Ytterligare teknisk information om Lubricoupe TO

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,3 – 30,0 (m³/h)
H (50Hz) 1,4 – 23,0 (m)
Lagertyp Kullager
Material i mellandelar (EN standard) JL 1030
Drivning Elmotor
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Elektrisk anslutning 230/400 V, 3~
Pumphjulsmaterial (EN standard) NORYL
Installationstyp Blockutförande
Typ av smörjning Fett-/mediumsmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 60.0 (°C)
Stutsställning Vertikalt inlopp
Maximalt arbetstryck 2,2
Installationstyp Torruppställd
Material i inloppsgavel ( EN standard) JL 1030
Sugförhållande Normalsugande
Stödplatta Ja
Pumphustyp Spiralhus
Pumphjulstyp Öppen
Anslutningstyp Gängmuff
UNSPSC klassning 4015150300
Pumphusmaterial (EN standard) JL 1030
eClass godkänd 36410101
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik
Pumphusmaterial Gjutjärn
Maximal motoreffekt 2.2 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 2900.0 (1/min)