ES000261-Mini-Compacta

mini-Compacta


Huvudsakliga användningsområden

  • Avloppspumpstationer
  • Avloppsvattentransport
  • Dränering
  • Smutsvattentransport
  • VVS

Tekniska data

Q max 36,0 m³/h
H max 25,0 m

Översvämningsbar enkel eller dubbel avloppspumpstation, för automatisk borttransport av avloppsvatten och fäkalier, lämplig för borttransport av avlopp från under avloppsledningsnätet för in-stallation i suterrängvåningar, barer, partykällare, källarbastur, biografer, teatrar, offentliga byggnader, köpcentra, sjukhus, hotell, värdshus, eller skolor, etc.

Ytterligare teknisk information om mini-Compacta

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,0 – 36,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 25,0 (m)
Lagertyp Kullager
Motorfrekvens 50 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Pumphjulsmaterial (EN standard) JL1040 - AUSFÜHRUNG US, ULTRADUR
Kopplingstyp 00
Max tillåten vätsketemperatur 40.0 (°C)
Antal pumpar 2
Installationstyp Torruppställd, översvämmningssäker
Sugförhållande Normalsugande
Pumphjulstyp 00, Freistromrad
Anslutningstyp Gängfläns
Pumphusmaterial (EN standard) PP
eClass godkänd 00000000
Installationsläge Horisontal
Axeltätningstyp Axeltätningsring, Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Avloppsvatten, VVS
Pumphusmaterial Plast
Maximal motoreffekt 1.5 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 2800.0 (1/min)