PHZ

SEZT


Huvudsakliga användningsområden

  • Avsaltning
  • Sjövatten (inloppstation)
  • Vatten
  • Vattenrening
  • Vattentömning

Tekniska data

Q max 20 000,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 110,0 m

Vertikal rörhuspump med öppet eller slutet, en- eller tvåhjulig för transport av havsvatten i anläggningar för havsvattenavsaltning.

Ytterligare teknisk information om SEZT

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 1 200,0 – 20 000,0 (m³/h)
H (50Hz) 7,0 – 110,0 (m)
Lagertyp Glidlager
Pumphusdelning Radialdelad
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning, högspänning
Installationstyp Bottenplatta
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Olje-/ mediumsmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 45.0 (°C)
Stutsställning Horisontalt in-och utlopp
Maximalt arbetstryck PN 6, PN 10, PN 16
Installationstyp Våtuppställd
Sugförhållande Normalsugande
Pumphustyp Rörhus
Pumphjulstyp Öppen
Anslutningstyp Fläns
eClass godkänd 36410106, 36410101, 36410000
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Mekanisk tätning, Boxpackning
Huvudanvändningsområde Vatten
Pumphusmaterial Duplexstål, Duplexstål
Maximalt tryck-trycksida 16.0 (bar)
Maximal motoreffekt 7500.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 990.0 (1/min)