UPAchrom 100CC

UPAchrom 100


Huvudsakliga användningsområden

  • Brunn/ grundvatten
  • Insjö
  • Vatten
  • Vattentömning

Tekniska data

Q max 24,0 m³/h
H max 600,0 m

Ytterligare teknisk information om UPAchrom 100

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 0,2 – 24,0 (m³/h)
H (50Hz) 5,0 – 600,0 (m)
Lagertyp Glidlager
Borrhålsdiameter (tum) 00, 04
Pumphusdelning Radialdelad
Material i mellandelar (EN standard) 1.4301, 1.4401, NORYL
Drivning Elmotor
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Elektrisk anslutning 400 V, 3~
Typ av pumphjul. (1:a hjulet) Radial/ halvaxial
Antal pumphjulsinlopp Enkelsugande
Andra pumphjulstyper Radial / halvaxial
Pumphjulsmaterial (EN standard) 1.4301, 1.4401, NORYL
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Mediumsmörjning
Material i tryckstuts (EN standard) 1.4301, 1.4401
Max tillåten vätsketemperatur 40.0 (°C)
Installationstyp Våtuppställd
Axelmaterial (EN standard) 1.4021, 1.4462
Material i mellsndelar (EN standard) 1.4301, 1.4401, NORYL
Material i inloppsgavel ( EN standard) 1.4301, 1.4401
Sugförhållande Normalsugande
Dricksvattenutförande Ja
Anslutningstyp Gänga
Typ av mellandelar Mellandel med ledskena
Typ av inloppsgavel Ringhus
Pumphusmaterial (EN standard) 1.4301, 1.4401, NORYL
Installationsläge Horisontal eller vertikal
Axeltätningstyp Axeltätningsring, Mekanisk tätning
Pumphusmaterial Rostfritt stål
Maximalt tryck-trycksida 60.0 (bar)
Maximal motoreffekt 18.5 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 3500.0 (1/min)