ES000445-Wellstar

Wellstar


Huvudsakliga användningsområden

  • Bevattning
  • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
  • Energi
  • Kraftverk > 100 MW
  • Kraftverk < 100 MW
  • Kylning och kondensat
  • Tryckökning brandpumpar
  • VVS
  • Vattenförsörjning

Tekniska data

Q max 2 500,0 m³/h
sort by H max (at 50Hz) 250,0 m

Flerhjulig borrhålspump med halvaxial hydraulik. El- eller förbränningsmotordriven. Standardflänsar ovanför täckplattan. Variant: Tryckstuts under täckplattan och uppställning i torr gruva. Användningsområden: Lätt smutsat vatten, ej korrosiva vätskor, i allmän industrianvändning, vattenförsörjning, brandskyddssystem, tryckökning, bevattning etc.

Ytterligare teknisk information om Wellstar

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 7,0 – 2 500,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 250,0 (m)
Lagertyp Rull- och glidlager
Borrhålsdiameter (tum) 06, 22
Drivning IEC normmotor, elmotor
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning
Typ av pumphjul. (1:a hjulet) Halvaxial
Andra pumphjulstyper Halvaxial
Maximalt inbyggnadsdjup 120.0 (m)
Pumphjulsmaterial (EN standard) JL 1040, CC480K-GS
Installationstyp Bottenplatta
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Fettsmörjning
Max tillåten vätsketemperatur 60.0 (°C)
Stutsställning Horisontal
Maximalt arbetstryck 25
Installationstyp Våtuppställd
Axelmaterial (EN standard) 1.4021
Material i mellsndelar (EN standard) CC480K-GS, JL 1040
Material i inloppsgavel ( EN standard) CC480K-GS, JL 1040
Sugförhållande Normalsugande
Dricksvattenutförande Ja
Stödplatta Ja
Pumphjulstyp Halvaxialhjul
Anslutningstyp Fläns
Typ av tryckgavel Mellandel med ledskena
Typ av mellandelar Mellandel med ledskena
Typ av inloppsgavel Mellandel med ledskena
UNSPSC klassning 4015150300
Pumphusmaterial (EN standard) JL 1040
eClass godkänd 36410101
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Boxpackning, Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Vatten, VVS
Pumphusmaterial Gjutjärn, Brons
Maximalt tryck-trycksida 25.0 (bar)
Maximal motoreffekt 500.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 3500.0 (1/min)
Startmetod Direktstart, Stjärn-triangelstart, Styrd, Steglös varvtalsreglering