ES000166-WKTA

WKTA


Huvudsakliga användningsområden

  • Energi
  • Kärnkraftverk
  • Sekundärt kretslopp

Tekniska data

Q max 1 800,0 m³/h
H max 340,0 m

Vertikal mantelhuspump i sektionsutförande för uppställning under golv i en gruva på grundram, radiala och halvaxiala pumphjul, en- eller flerhjulig, sughjul enkel- eller dubbelsugande. Flänsar enligt DIN eller ANSI, också i re-entry utförande, för användning i kraftverk och industrianläggningar för transport av kondensat.

Ytterligare teknisk information om WKTA

Översikt över tekniska data

Q (50Hz) 310,0 – 1 800,0 (m³/h)
H (50Hz) 50,0 – 340,0 (m)
Lagertyp Rull- och glidlager
Pumphusdelning Radialdelad
Material i mellandelar (EN standard) CHROMSTAHLGUSS, GRAUGUSS
Motorfrekvens 50 Hz /60 Hz
Drivsätt Elmotor
Motorspänning Lågspänning, högspänning
Typ av pumphjul. (1:a hjulet) Enkel-/dubbelsugande
Antal pumphjulsinlopp Enkel- / dubbelsugande
Andra pumphjulstyper Radial / halvaxial
Pumphjulsmaterial (EN standard) GRAUGUSS, CHROMSTAHLGUSS
Installationstyp Bottenplatta
Kopplingstyp Direkt
Typ av smörjning Olje-/ mediumsmörjning
Material i tryckstuts (EN standard) STAHLGUSS
Max tillåten vätsketemperatur 100.0 (°C)
Garanterat silikonfri Ja
Stutsställning Horisontalt in-och utlopp
Maximalt arbetstryck PN 40
Installationstyp Torruppställd
Axelmaterial (EN standard) CHROMSTAHL, KOHLENSTOFFSTAHL
Material i mellsndelar (EN standard) STAHLGUSS
Sugförhållande Normalsugande
Pumphjulstyp Halvaxialhjul, Radial, Slutet
Anslutningstyp Fläns
Typ av tryckgavel Ringhus
Typ av mellandelar Mellandel med / utan ledskena
eClass godkänd 36410000, 36410100, 36410106, 36410101
Installationsläge Vertikal
Axeltätningstyp Boxpackning, Mekanisk tätning
Huvudanvändningsområde Vatten, Energi
Pumphusmaterial Kolstål
Maximalt tryck-trycksida 40.0 (bar)
Maximalt tryck-sugsida 3.0 (bar)
Maximal motoreffekt 1800.0 (kW)
Installationstyp Stationär
Maximalt varvtal 1800.0 (1/min)