NORI 320 RXL/RXS

NORI 320 RXL/RXS


Huvudsakliga användningsområden

 • Biobränslen
 • Bryggerier
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Hetvattencirkulation
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Marine
 • Matarvattensystem
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Sekundärt kretslopp
 • Socker
 • Stål
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 550 °C
DN max 200
PN max 320

Ytterligare teknisk information om NORI 320 RXL/RXS

Översikt över tekniska data

T -10 – 550 (°C)
DN 65 – 200
PN 320
Husutförande Genomloppshus
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Flänsutförande, Utförande med svetsända
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.7357, 1.0619+N
eClass godkänd 37010801
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Energi, Sjöfart / Skeppsbyggnad
Ventilhusmaterial Gjutstål
Hus / överdel tätningselement packning i full recess