RGS

RGS


Huvudsakliga användningsområden

 • Biobränslen
 • Bryggerier
 • Energi
 • Hetvattencirkulation
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Marine
 • Matarvattensystem
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Sekundärt kretslopp
 • Socker
 • Stål
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 580 °C
DN max 50
PN max 500

Backventil med svetsändar, snedsätesform, backventilskägla med stängafjäder, självtätande ventilbröst, tätningsytor i huset Hastelloy-hårdbelagd, PN250-500

Ytterligare teknisk information om RGS

Översikt över tekniska data

T -10 – 580 (°C)
DN 10 – 50
PN 500
Husutförande Snedsäteshus
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Utförande med svetsända, Svetsmuff
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.7335, 1.7380, 1.5415
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Energi, Sjöfart / Skeppsbyggnad
Ventilhusmaterial Smidesstål
Hus / överdel tätningselement med trycktätat ventilbröst