ES000397-SISTO-RSK

SISTO-RSK


Huvudsakliga användningsområden

 • Asktransport
 • Avloppsvattentransport
 • Avsvavling
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Kemi
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Kärnkraftverk
 • Luktborttagning
 • Matarvattensystem
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Sekundärt kretslopp
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Vattenrening
 • Vattentömning
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 120 °C
DN max 150
PN max 16

"Backventil med flänsanslutningar, med eller utan lining, mjuktätande och utan ""dödutrymme"", snedsätesutförande med inbyggd axel och elastomerbelagt spjäll, PN 16"

Ytterligare teknisk information om SISTO-RSK

Översikt över tekniska data

T -10 – 120 (°C)
DN 25 – 150
PN 16
Husutförande Snedsäteshus
Ytbehandling Ja
Dimensionsstandard DIN 3202-F1 (ISO 5752/1)
Lining Ja
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Ventilhusmaterial. (EN standard) JS 1025
Huvudanvändningsområde Vatten, Industri-och processteknik, Energi, Olja / Gas, VVS, Avloppsvatten, Gruvor /Muddring
Ventilhusmaterial Segjärn
Hus / överdel tätningselement packning i full recess