ES000398-SISTO-RSKS

SISTO-RSKS


Huvudsakliga användningsområden

 • Asktransport
 • Avloppsvattentransport
 • Avsvavling
 • Energi
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Kärnkraftverk
 • Luktborttagning
 • Matarvattensystem
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Reningsverk
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Sekundärt kretslopp
 • Slambehandling
 • Vattenrening
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 120 °C
DN max 300
PN max 16

"Backventil med flänsanslutningar, med kort bygglängd, med eller utan lining, mjuktätande och utan ""dödutrymme"", snedsätesutförande med inbyggd axel och elastomerbelagt spjäll, PN 16"

Ytterligare teknisk information om SISTO-RSKS

Översikt över tekniska data

T -10 – 120 (°C)
DN 25 – 300
PN 16
Husutförande Snedsäteshus
Ytbehandling Ja
Dimensionsstandard DIN 3202-F6
Lining Ja
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Ventilhusmaterial. (EN standard) JS 1025
Huvudanvändningsområde VVS, Vatten, Olja / Gas, Energi, Industri-och processteknik, Gruvor /Muddring, Avloppsvatten
Ventilhusmaterial Segjärn
Hus / överdel tätningselement packning i full recess