ES000471-STAAL-40-AKK-AKKS

STAAL 40 AKK/AKKS


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Biobränslen
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Hetvattencirkulation
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Marine
 • Matarvattensystem
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Sekundärt kretslopp
 • Snökanoner
 • Socker
 • Stål
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 450 °C
DN max 400
PN max 40

Design

Flanged or weld end swing check valve, with bolted cover, internal hinge pin body of forged or welded steel construction; seats made of wear and corrosion resistant 17 % Cr steel.

Application

In industrial plants, power stations, process engineering and shipbuilding. For water, steam, gas, oil and other non-aggressive fluids. Other fluids on request.

Ytterligare teknisk information om STAAL 40 AKK/AKKS

Översikt över tekniska data

T -10 – 450 (°C)
DN 80 – 400
PN 40
Husutförande Genomloppshus
Dimensionsstandard EN 12982, EN 558-1/1
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Flänsutförande, Utförande med svetsända
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.0345, 1.0425
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Energi, Sjöfart / Skeppsbyggnad
Ventilhusmaterial Smidesstål
PN min. 10
Hus / överdel tätningselement packning i yttre recess