BOA-Compact EKB

BOA-Compact EKB


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Bevattning
 • Industri-och processteknik
 • Marinen
 • Regnvattenanvändning
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Specialprocesser
 • System
 • Tryckökning brandpumpar
 • Uppvärmning/klimat
 • VVS
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Värme-och klimatteknik
 • Värmebärarmedia, hetvatten
 • Ytbehandling

Tekniska data

T max 80 °C
DN max 200
PN max 16

Flänsad kägelventil i kompaktutförande för dricksvattenanläggningar, elektrostatbelagd på insida och utsida, snedsätesutförande med rak överdel. EPDM-belagd reglerkägla, odelat ventilhus, lägesvisare, mjuktätande i genomlopp och återtätning. Underhållsfri, PN16 (DVGW-godkänd PN 10)

Ytterligare teknisk information om BOA-Compact EKB

Översikt över tekniska data

T -10 – 80 (°C)
DN 15 – 200
PN 16
Manöverdonsvarianter från fabrik elektriskt don liknande BOA-CVE SuperCompact
Husutförande Genomloppshus
Ytbehandling Ja
Dimensionsstandard EN 558-1/14 ISO 5752/14
Handrattsrörelse Ej stigande
Lining Nej
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Spindeltätning Profiltätningsring
Ventilhusmaterial. (EN standard) JL 1040
Huvudanvändningsområde Vatten, VVS, Industri-och processteknik
Ventilhusmaterial Gjutjärn
Hus / överdel tätningselement ventilhus i ett stycke