ES000328-BOA-H

BOA-H


Huvudsakliga användningsområden

 • Biobränslen
 • Bryggerier
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Hetvattencirkulation
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Livsmedel
 • Marinen
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • VVS
 • Värme-och klimatteknik
 • Värmebärarmedia, hetvatten
 • Ytbehandling
 • Ånga, hetvatten, fjärrvärme
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 350 °C
DN max 350
PN max 25

Flänsad kägelventil med bälgtätning, rak överdel och avstängningskägla, som standard med lägesvisare och färgsystem för att visa utförandevariant, utbytbar kägla, media-skyddad veckbälg vid öppen ventil. Tätningsytor i motståndskraftigt och korrosionsbeständigt Cr- eller CrNi-stål, PN 16/25

Ytterligare teknisk information om BOA-H

Översikt över tekniska data

T -10 – 350 (°C)
DN 15 – 350
PN 25
Manöverdonsvarianter från fabrik Nej
Husutförande Vinkelhus, Genomloppshus
Utförande överdel Överdel
Dimensionsstandard EN 558-1/1 ISO 5752/1
Handrattsrörelse Ej stigande
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Spindeltätning Bälgtätning med säkerhetspackbox
Ventilhusmaterial. (EN standard) JS 1025, JL 1040
Huvudanvändningsområde Industri-och processteknik, Olja / Gas, VVS
Ventilhusmaterial Gjutjärn, Segjärn