ES000329-BOA-H-HE-HV-HEV

BOA-H/HE/HV/HEV


Huvudsakliga användningsområden

 • Biobränslen
 • Bryggerier
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Hetvattencirkulation
 • Industri-och processteknik
 • Kemi
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kraftverk < 100 MW
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Matarvattensystem
 • Olja/Gas
 • Petrokemi
 • Sekundärt kretslopp
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • Värmebärarmedia, hetvatten
 • Ånga, hetvatten, fjärrvärme
 • Ångkrets

Tekniska data

T max 450 °C
DN max 350
PN max 40

Kägelventil med fläns/svetsände och bälgtätning, rak överdel med avstängnings eller reglerkägla, Tätningsytor i motståndskraftigt och korrosionsbeständigt Cr- ellr CrNi-stål, PN 25/40

Ytterligare teknisk information om BOA-H/HE/HV/HEV

Översikt över tekniska data

T -10 – 450 (°C)
DN 10 – 350
PN 40
Manöverdonsvarianter från fabrik Elektriskt styrdon typ MAT-E, Pneumatiskt styrdon typ MAT-P/PC
Husutförande Genomloppshus
Utförande överdel Överdel
Dimensionsstandard EN 12982/64, EN 558-1/1 ISO 5752/1
Handrattsrörelse Stigande
Kägelmaterial Metalliskt tätad
Typ av röranslutning Flänsutförande, Utförande med svetsända
Spindeltätning Bälgtätning med säkerhetspackbox
Ventilhusmaterial. (EN standard) 1.0460, 1.0619+N
Huvudanvändningsområde Energi, Industri-och processteknik, VVS
Ventilhusmaterial Gjutstål, Smidesstål
Hus / överdel tätningselement packning i full recess