ES000309-BOA-W

BOA-W


Huvudsakliga användningsområden

  • Avloppsvattentransport
  • Uppvärmning/klimat
  • VVS
  • Värme-och klimatteknik

Tekniska data

T max 120 °C
DN max 200
PN max 16

Flänsad kägelventil med horisontellt säte och standardiserad bygglängd. EPDM-belagd kägla för mjuktätning i stängt läge och återtätning. Underhållsfri, fullt isolerbar, PN6, 16

Ytterligare teknisk information om BOA-W

Översikt över tekniska data

T -10 – 120 (°C)
DN 15 – 200
PN 16
Manöverdonsvarianter från fabrik Nej
Husutförande Genomloppshus
Dimensionsstandard EN 558-1/1 ISO 5752/1
Handrattsrörelse Stigande
Kägelmaterial Mjuktätad
Typ av röranslutning Flänsutförande
Spindeltätning Profiltätningsring
Ventilhusmaterial. (EN standard) JL 1040
Huvudanvändningsområde VVS
Ventilhusmaterial Gjutjärn
PN min. 6
Hus / överdel tätningselement ventilhus i ett stycke